De ongevallenverzekering voor de VvE zorgt ervoor dat leden/vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de VvE verzekerd zijn. AB-Verzekeringen.nl heeft hiervoor afspraken gemaakt, ongeacht het aantal leden/vrijwilligers, zodat er een vaste lage premie wordt aangeboden.

Veelal de belangrijkste verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is wel de opstalverzekering. Deze biedt dekking tegen onder andere de gevolgen van brand, ontploffing, storm, waterschade en diverse andere mogelijke oorzaken.

Glas is kostbaar, en kwetsbaar, en daarom biedt VvE Verzekering een uitgebreide dekking op uw glas. In tegenstelling tot vele andere aanbieders, kunnen wij bijna in alle gevallen een verzekering aanbieden zonder algemeen eigen risico.

De algemene aansprakelijkheidsverzekering is sinds enige jaren een verplichte verzekering voor de VvE. Deze biedt dekking wanneer de VvE wettelijk aansprakelijk is.

Zeker niet minder belangrijk dan de gebouwenverzekering en aansprakelijkheidsverzekeringen, is de rechtsbijstandverzekering. De VvE is immers een eigen rechtspersoon die met diverse partijen verbintenissen en relaties aangaat.

Dit is een betrekkelijk nieuwe verzekering die speciaal op de behoeften van een Vereniging van Eigenaren is ontwikkeld. Deze is actueler geworden na de laatste wetswijzigingen en het nieuwe standaardreglement voor Verenigingen van Eigenaren uit 2006.

De Milieuschadeverzekering voor de VvE biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade. Deze verzekering is met name relevant bij oudere gebouwen en wanneer er commerciële activiteiten in het gebouw plaatsvinden.