Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Dit is een betrekkelijk nieuwe verzekering die speciaal op de behoeften van een Vereniging van Eigenaren is ontwikkeld. Deze is actueler geworden na de laatste wetswijzigingen en het nieuwe standaardreglement voor Verenigingen van Eigenaren uit 2006.

De verzekering beschermt de VvE bestuurders (voorzitter, penningmeester en andere bestuursleden) wanneer zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten tijdens de uitoefening van hun functie, ook als zij in hun privévermogen worden aangesproken. Deze dekking is er ook voor de kosten voor het verweer, die ook bij een onterechte aanspraak, flink kunnen oplopen.

Zeker bij Verenigingen van Eigenaren die zijn gesplitst op basis van het laatste standaardreglement is deze verzekering een must!