Gebouwenverzekering

Veelal de belangrijkste en op basis van de reglementen verplichte verzekering voor de Vereniging van Eigenaren is wel de gebouwenverzekering (opstalverzekering). Deze biedt dekking voor onder andere de gevolgen van brand, ontploffing, storm, waterschade en diverse andere mogelijke schade-oorzaken.

Het is voor de VvE van groot belang dat er goede en heldere voorwaarden van toepassing zijn en de premie in een juiste verhouding staat tot het risico. A&B Verzekeringen heeft, in tegenstelling tot vele andere aanbieders, ook veelal de mogelijkheid om een verzekering aanbieden zonder algemeen eigen risico.

De door ons geselecteerde verzekeraars bieden de VvE standaard een extra uitgebreide dekking of een nog uitgebreidere (all risks) ‘alle van buitenkomende onheilen’ dekking.

Voor individueel eigenaarsbelang zoals bijvoorbeeld de keuken, badkamer en harde vloeren zorgen wij ervoor dat hiervoor eveneens standaard dekking is, zonder meerpremie. Dit geeft rust en duidelijkheid en voorkomt dat de VvE met haar individuele leden premiekosten moet verrekenen.