Milieuschade

De Milieuschadeverzekering voor de VvE biedt uitkomst bij toegebrachte milieuschade. Deze verzekering is met name relevant bij oudere gebouwen en wanneer er commerciële activiteiten in het gebouw plaatsvinden.